Jak Stworzyć Propozycję Przedmiotu

Jak utworzyć propozycję pozycji VA51 w SAP?

Tło Propozycja pozycji to lista materiałów i ilości zamówienia, które można skopiować do zamówienia sprzedaży. Propozycja pozycji jest taka sama jak propozycja produktu, a SAP używa tych dwóch terminów zamiennie.M