Gui Hp Alm

HP ALM: filtrowanie warunków, znajdowanie, zastępowanie, flagi, historia i wysyłanie poczty

W tym samouczku Centrum jakości nauczymy się korzystać z opcji Filtruj, Znajdź, Zamień, selektora kolumn flag i karty Historia, wysyłaj pocztę. Istnieje wiele wspólnych funkcji w ALM, które są dostępne w różnych modułach.