Mvc A Mvvm

MVC vs MVVM: Kluczowe różnice z przykładami

Co to jest MVC? Struktura MVC to wzorzec architektoniczny, który dzieli aplikacje na trzy główne składniki logiczne Model, Widok i Kontroler. Stąd skrót MVC. Pełna forma MVC