Unia Postgresql

PostgreSQL Union, Union ALL z przykładami

Co to jest Unia PostgreSQL? Operator UNION PostgreSQL służy do łączenia zestawów wyników z więcej niż jednej instrukcji SELECT w jeden zestaw wyników. Wszelkie zduplikowane wiersze z wyników SELECT sta