Uwierzytelnianie Proxy

Uwierzytelnianie Selenium Proxy przy użyciu Webdriver z PRZYKŁADEM

Co to jest pełnomocnik? Serwer proxy działa jako pośrednik między klientami wysyłającymi żądania a odpowiedziami serwera. Podstawowym zastosowaniem proxy jest zachowanie prywatności i hermetyzacja między wieloma interaktywnymi