Wyrażenia Regularne W Pythonie

Python RegEx: re.match(), re.search(), re.findall() z Example

Co to jest wyrażenie regularne? Wyrażenie regularne lub wyrażenie regularne to specjalny ciąg tekstowy używany do opisywania wzorca wyszukiwania. Poznaj metody re module, re.match(),re.search(), re.findall(), re.split() w tym samouczku z przykładami.