Recyclerview W Systemie Android

RecyclerView w Androidzie z przykładem

Co to jest RecyclerView? RecyclerView to widżet, który jest bardziej elastyczną i zaawansowaną wersją GridView i ListView. Jest to kontener do wyświetlania dużych zbiorów danych, które można sprawnie przewijać