Raportowanie Sap Hana

Raportowanie SAP HANA

Do tej pory załadowaliśmy dane z plików SAP Source, Non-SAP i Flat przez SAP SLT, SAP BODS i utworzyliśmy widok informacji (widok atrybutów, widok analityczny i widok obliczeń). Teraz omówimy t